Mer om redigering av Video - JSL Data

Go to content

Main menu:_
Mer om redigering/klippning av videofilm

    Redigering är grunden för att skapa ett bra slutresultat. Det ingår en viss redigering i grundpriset. Vi klipper bort material i början och slutet av filmen, men ingenting däremellan. Redigering/klippning är det arbete som är mest omfattande då det sker helt manuellt, men samtidigt är det kanske det viktigaste för att skapa ett bra slutresultat.

    När vi redigerar går vi igenom hela filmen manuellt. Här upptäcker vi avsnitt som behöver korrigeras eller helt enkelt klippas bort. Det kan vara avsnitt som är förstörda av olika anledningar, ibland är det längre filmsekvenser då bandet
kan vara fysiskt skadat. Vi delar även upp filmen i olika scener för vidare bearbetning. Till skillnad mot smalfilm kontrollerar vi inte varje bildruta utan vi skrollar oss sakta igenom filmen.

    Det finns en hel del vi kan klippa bort i filmen. Det är vanligt att man för kameran i en nedåtgående rörelse när man ska sluta filma. Finner vi sådana avsnitt klipper vi helt enkelt bort dem. En annan sak som är vanligt förkommande är att man glömt stänga av kameran. Åtskilliga minuter har emellanåt spelats in utan att någon varit medvetna om det. Ibland har vi även råkat spela över en redan inspelad film. Antingen klipper vi bort dem om de är för korta eller så flyttar vi de scenerna till ett annat ställe. Det är alltid roligare att ha sina filmer i kronologisk ordning.

  Det vanligaste är annars att man har sett på det som filmats vilket leder till att det blir en liten bit av bandet som är oinspelat. Det kan röra sig om någon sekund till flera minuter. Sådana mellanrum letar vi upp och klipper bort.

  Smalfilm var mycket dyr att köpa och de var endast 3 till ca 3.5 minuter långa vilket  ofta resulterade  i  en  mängd korta  scener. Med videokameran sjönk priset drastiskt på film samtidigt som det fanns band att köpa från 30 min till flera timmar. Det medförde att vi började filma allt längre scener och ibland har de blivit alltför långa för att vi vill se dem. En film ska ha ett bra tempo, det ska hela tiden hända något. Antingen något i bilden eller någon som pratar. Vi har sett exempel där
kameran har spelat in ett och samma motiv i upp till en timme och det är alldeles för långt tid. Det är bättre att vi klipper ner dessa scener. Vi kan göra 2 filmer istället för 1. Den ena innehåller hela scenen medan den andra blir nedklippt. Det tillkommer ingen extra kostnad utom för överföringen till digitalt media.

  Den stora skillnaden mellan video och smalfilm är annars att all videofilm innehåller ljud. Det är också något vi får tänka på när vi redigerar. Ibland skriker någon i bakgrunden vid scenens början och det låter oftast hemskt när man spelar upp filmen. Antingen tonar vi in ljudet eller klipper lite i början för att få bort liknande störande moment.  

  Vi kan även redigera bort fotoblixtar om de inte är för många. En blixt påverkar ofta 2-5 bildrutor och klipper vi bort dem blir filmen mera behaglig. Ljudet påverkas inte heller i större omfattning. Skulle det däremot vara alltför många blixtar låter vi det vara då filmen annars blir sönderklippt och hackig. Ibland är filmen alldeles för ljus eller mörk utan att det går att förbättra och i dessa fall är det bättre att helt enkelt klippa bort dem.

  Redigering/klippning är grunden i all filmbearbetning. Övriga arbeten vi utför är beroende av att filmen först redigeras, speciellt stabilisering och brusreducering.

Back to content | Back to main menu