Mer om stabilisering av Video - JSL Data

Go to content

Main menu:_
Mer om stabilisering av videofilm

    Äldre videokameror hade inga möjligheter att korrigera för skakiga bilder. Även om man stått stilla och filmat ett orörligt motiv var det mycket svårt att hålla händerna helt stilla. Om vi filmat när vi suttit i ett fordon av något slag eller svept med kameran syns det tydligare, och har vi rört på oss samtidigt blir filmen ofta jobbig att se på.

    Med stabilisering kan vi åtgärda det mesta. En del scener blir helt stilla, andra blir acceptabla, men för att stabilisering ska fungera korrekt måste filmen ha redigerats

innan. Skadade bildrutor måste ha klippts bort annars kommer de att påverka resultatet när filmen stabiliseras. Vid redigeringen delar vi även upp filmen beroende på hur mycket avsnitten ska stabiliseras.

    Vi stabiliserar filmen med ett speciellt program som i samma scen jämför varje bildruta för att sedan räkna ut hur bilden ska röra sig för att skapa en så behaglig rörelse som möjligt. Det innebär att filmen zoomas in en del annars skulle vi se svarta fält hoppa ut och in vid kanterna. Hur mycket vi zoomar kan vi ställa in. Har kameran varit relativt stilla har vi en lägre zoom än om vi har rört på oss medan vi har filmat. Vi använder oss av 3 olika lägen: normal, extra och kraftig.

   Det svåraste att stabilisera är vid svepande rörelser men slutresultatet blir oftast bättre än originalet. Vid extrema fall stabiliserar vi inte alls. Att stabilisera kräver inte mycket manuellt arbete men beräkningen av stabiliseringen är mycket tidsödande. Det kan ta upp till mellan 5 och femton gånger så lång tid som videofilmen är.

Back to content | Back to main menu