Mer om Texter - JSL Data

Go to content

Main menu:

_
Mer om Texter
   Texter är ett enkelt sätt att skapa lite mer intresse för filmen som visas. Det vanligaste är att de läggs in för att beskriva vad vi kommer att få se. Det kanske är en plats, ett speciellt datum, en eller flera personer. Med texter inlagda blir filmen mer dynamisk.

   Oftast visas texterna på svart bakgrund men varianterna är nästan oändliga. Storlek, typsnitt och färg kan ändras på en mängd olika sätt. Hur texten dyker upp kan vi också styra. Den kanske tonas in mjukt för att sedan tonas ut. Vi kan få texten att komma från bakgrunden, förgrunden eller från sidan. Den kan skrivas in tecken för tecken, dyka upp slumpmässigt bokstav för bokstav eller hela ord.

   Förutom själva texterna kan vi även lägga till videoeffekter för att höja upplevelsen. Vi kanske använder oss av en stillbild från filmen vi ser, kanske rentav från  det avsnitt vi  ska få  se. Vi  kan frysa bilden och skriva in text för att sedan spela upp scenen, eller vi kan rentav lägga in texten mitt i filmscenen. Varianterna är många och det är enbart din egen fantasi som sätter begränsningarna.

 När vi använder oss av texter har det två syften, dels för att höja upplevelsen men även för att andra åskådare ska förstå vad det är de ser. Du kanske ger bort kopior till familjemedlemmar, släkt eller vänner och då kommer de att värdesätta en innehållsrik text som berättar vad det är de ser. Vi kan göra en rullande text som går nedifrån och upp där du kan skriva en kort redogörelse för händelsen som ska visas. Vi kan även låta den löpa från höger till vänster.

Många gånger visas personer som "vi" vet vilka de är men som är okända för andra. Det går att skriva ett personnamn innan filmsekvensen men är det flera personer vi berättar om kan det vara svårt att veta vem som är vem. Det löser vi på två sätt. Antingen tar vi en stillbild från klippet och skriver dit namnen för de som medverkar eller så kan vi skriva namnen i filmklippet allteftersom personerna dyker upp.

Back to content | Back to main menu