- JSL Data

Go to content

Main menu:

Bearbetning av film
_
Inläsning av smalfilm

  Under 80-talet blev det populärt att föra över sina smalfilmer till video. Man filmade helt enkelt av projektorduken. Idag skannar vi istället in smalfilmen vilket ger ett betydligt bättre resultat. Vår skanner fotograferar filmen i en upplösning av 2048x1536 medan överföring med videokamera endast gav 720x576. Ljus, kontrast, färgåtergivning och skärpa blev också mycket dålig samt att ytterkanterna på filmen blev diffusa.   Nedanför finns ett exempel där vi jämför en film överförd med videokamera med samma film inskannad.


(Exempel på smalfilm överförd med videokamera)

  Först kontrollerar vi att det finns ledare och att den är tillräckligt lång, annars åtgärdar vi det. Sedan rengör vi filmen 2 gånger och upptäcker eventuellt dåliga skarvar. Vi andvänder endast rengöringsvätska avsedd för film.    
   Sedan är det dags att skanna in filmen. Vi skannar in filmen i hastigheten 1:1 där varje bildruta skannas separat. Det gör att den färdiga filmen har en hastighet av 16-18 bilder/sek. Här i Sverige använder vi oss av PAL som är 25 bilder/sek. Skulle vi visa filmen direkt på en TV skulle den gå fortare, som gamla Charlie Chaplin filmer gjorde förr på TV. Vi måste behålla original hastigheten då vår bearbetning av filmen kräver unika bildrutor. Först när filmen är färdig konverteras den till 25 bilder/sek. Då dubbleraras några av bildrutorna för att filmen ska få ”normal” hastighet.

    Efter att vi skannat filmen sätts bildrutorna ihop till en fil för vidare bearbetning. Det är nu det egentliga arbetet börjar för att få filmen så bra som det bara går.

Här visar hur vi gör när vi skannar in film:_
Redigering/klippning

    Redigering/klippning är grunden för all filmbearbetning. Här går vi igenom varje bildruta för att upptäcka eventuella skador som kommer att förstöra upplevelsen. Exempel är brännmärken där filmen någon gång fastnat vid visning och bränt hål på filmen, dåliga skarvar mitt i en bildruta etc.          Vidare tar vi bort scener som är kortare än ca ½ sekund. Vissa sekvenser kanske är upp och ner eller så har de helt enkelt skarvats ihop i fel ordning. Vid varje ny scens början burkar de första 1-3 bildrutorna vara betydligt ljusare vilket beror på att filmkameran som användes. Det kan uppleveas som en fotoblixt när den visas upp. Vidare är det vanligt att man för kameran i en nedåtgående rörelse vid varje slut på en filmsekvens. Allt det klipps bort för att filmen ska få ett så naturligt förlopp som möjligt.
    Om en filmscen innehåller bildrutor som klipps bort måste de sättas samman innan vi kan bearbeta den vidare. Redigering/klippning sker helt manuellt och är grunden för stabilisering och brusreducering.


(Exempel på redigering av smalfilm)

Här finns en film som visar hur vi redigerar:Stabilisering

   Det är svårt att hålla kameran stilla när man filmar och då särskilt på äldre kameror som saknade bildstabilisering. Kanske har det filmats medan man har rört på sig, kanske rent av när man färdats i en bil eller liknande. När vi har zoomat syns det extra tydligt.
    Det mesta går att stabilisera och vid redigering delar vi upp filmen efter sceninnehåll. Varje scen stabiliseras olika beroende på innehåll och vanligtvis rör det sig om 3-5% som försvinner av bilden. Vissa scener där vi svept med kameran alltför snabbt kan i många fall bli bättre utan någon stabilisering överhuvudtaget.  Vid stabilisering zoomar programmet in bildrutorna efter de parametrar vi angett.


(Exempel på stabilisering av smalfilm)

Är du intresserad kan du se en film som visar hur vi stabiliserar:_
Färgkorrigering

    Vid färgkorrigering är det inte enbart färgerna vi bearbetar utan även kontrast och exponering. En del scener kan vara antingen under- eller överexponerade, ibland kan det gälla hela filmen. Dels kan det ha berott på vilken film som använts men oftast beroende på vilka ljusförhållanden som gällde vid tillfället. Filmen kan ibland få en blå- eller gulaktig färgton. Det korrigera r vi med hjälp av komplementfärgerna. Det är viktigt att färgerna är i balans för att vi ska få ett så bra resultat som möjligt.
    Att få ett bra resultat är många gånger en balansgång.  Är filmen underexponerad ser vi till att göra den ljusare men det medför ofta en sämre svärta. Vår erfarenhet är att vi hellre vill se vad som utspelare sig i filmen än att vi i dessa fall behåller svärtan. Det spelar inge roll om filmen är i färg eller svart/vitt, färgkorrigering är lika grundläggande båda fallen.

Se exempel på färgkorrigering nedanför.


Brusreducering

    Alla filmer innehåller en viss mängd brus, även om du filmat med en modern digital kamera. Mängden brus beror på flera olika saker som filmens och kamerans kvalitét, förhållandet under inspelningen etc. Brus syns tydligast vid enhetliga färger som t.ex. en blå himmel. Brus är helt enkelt en mängd partiklar i avvikande färger. Ibland är bruset så kraftigt så det ser ut som mycket små snöflingor i olika färger.
    Förutom brus kan vi även ta bort smuts och andra partiklar som fastnat på filmen, men hur mycket är helt beroende av scenens innehåll. Är det någon som springer kan det vara svårt då mjukvaran vi använder oss av inte förstår skillnaden mellan ett finger eller en smutsfläck. Det gör att i vissa fall får vi helt avstå ifrån att bearbeta smuts och fläckar.


Exempel på brusreducering finns nedanför.Exempel på färgkorrigering och brusreducering av smalfilm
_
Ljudfilmer

    Om din film innehåller ljud läser vi in det till en separat fil. Eftersom vi klipper i din film kommer resultatet inte att bli bra när det gäller ljud. Örat är betydligt känsligare än våra ögon så några saknade bildrutor kommer inte att märkas, däremot hör vi direkt om vi klippt bort något ljud. När filmen är bearbetad lägger vi på ljudet. Vi letar upp varje scen och synkroniserar med den befintliga ljudfilen. Tyvärr är kvalitén inte alltid den bästa på många 8mm filmer med ljud, men det är nästan alltid värt att föra över även det.

Mer om redigering

    Att bearbeta smalfilm för att nå ett så bra resultat som möjligt tar ofta mycket lång tid. En 3-minuters film kan flera timmar i anspråk. Själv inskanningen och redigeringen sker helt manuellt medan stabilisering, färgkorrigering samt brusreducering utförs av våra datorer. Naturligtvis måste vi gå igenom filmen även i dessa fall men själva bearbetningen sker helt automatiskt.

Bakgrundsmusik

   Det vanligaste är att filmerna vi får in saknar ljud. Då finns det möjlighet att lägga in bakgrunds musik för att förhöja upplevelsen. Vi har ett avtal med en amerikansk kompositör, Joel Hunger, där vi lägger in hans musik och försöker anpassa den efter filmens innehåll. Vi brukar börja varje film med ett hederligt projektorljud för att sedan tona in musiken. Vi kan naturligtvis även lägga in annan musik men då måste vi få originalskivorna av dig.


(Exempel på bakgrundsljud)

Varför inte spela in din egen röst där du berättar vad som händer på filmen. För mer information se: VoiceOver.

För inläsning av ljud och musik se: Bakgrundsmusik

_
(Exempel på smalfilm och video efter bearbetning)
Överföring till digitalt media
  Dina inskannade filmer har en upplösning av 2048x1536 och vill du inte förlora kvalitén bör du föra över dina filmer till en USB-sticka eller USB-hårddisk. Vill du istället ha dina filmer på en DVD blir upplösningen endast 720x576.

  En DVD rymmer max 74 minuters film. Den kan innehålla en Meny som gör att du kan hoppa till olika kapitel i filmen. Det går även att lägga upp underkapitel med tätare mellanrum vilket gör att du snabbt kan hoppa framåt i filmen. En fil till en USB eller annat digitalt media saknar detta. Här får du istället spola framåt eller bakåt för att förflytta dig i filmen. Normalt skapar vi separata filer för varje filmrulle vilket med för att filmerna varierar i längd mellan 3.5 minuter upp till ca 28 minuter. Varje fil får ett unikt namn och finns det text på filmrullen som förklara innehållet ser vi till att skriva det på den färdigredigerade filen.  Du kan själv byta namn på dessa filer och kopiera dem hur många gånger du vill, men vi rekommenderar att du behåller de filnamn vi angett tills du är helt säker att du inte vill göra några ytterligare ändringar. Vi behåller backup på dina filer i minst 1 månad eller längre efter överenskommelse. Under denna tid har du möjlighet att gå igenom dina filmer i lugn och ro och är det inte något du mot förmodan inte skulle vara nöjd med så åtgärdar vi det utan kostnad om det bara är möjligt. Kan även få dina filmer omklippta 1 gång helt efter eget önskemål utan någon extra kostnad.

  Har du redan en USB-sticka eller USB-hårddisk för vi över dina filmer dill dem, annars kan du köpa dem av oss. Ring för pris.
_
Back to content | Back to main menu