JSL Data

Go to content
-
Digitalisering av bilder

  Vi överför negativ, DIA samt fotografier till digitalt media. Förutom själva överföringen erbjuder vi bearbetning. Vi färgkorrigerar, minskar brus, förbättrar skärpan samt tar bort repor och andra partiklar från era bilder.

  Idag är det vanligast med digitala kameror, men det finns en mycket stor mängd vanliga bilder som fortfarande väntar på att digitaliseras. Det vanligaste är en mängd DIA-bilder som inte sett dagens ljus på flera år, men det finns även en hel del negativ och fotografier som ligger undanstoppade någonstans. Några kanske finns insatta i album men som
sällan tas fram. Varför inte digitalisera dem och visa dem på din TV istället?

  Negativ, DIA samt fotografier blir sämre med tiden. Med digitalisering kommer de alltid att förbli i samma skick. Du kopierar dem lätt och kan dela med dig till familj och vänner. Du skapar enkelt dina egna digitala fotoalbum som är lätta att komma åt.

   Vi digitaliserar dina bilder och förbättrar dina bilder och här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig.
Neagtiv
   Vi skannar in alla typer av negativ. Det spelar ingen roll om negativen finns på remsa eller om de är lösa, det är ändå samma pris som gäller. Vid inläsningen av bilderna går vi igenom varje bild och gör enkla grundjusteringar. Därefter erbjuder vi oss att förbättra dem. Om du inte vill skanna in alla negativ från en remsa se då till att de som ska läsas in är tydligt markerade.

  Om du vill kan vi förbättra vissa utvalda bilder efteråt. Vi skannar in samtliga negativ sedan kan du i lugn och ro bestämma dig för vilka du vill att vi ska bearbeta. Säg bara till när vi skannar dem första gången så behåller vi dina digitala bilder under några veckor. Annars tillkommer avgift för att skanna in dem igen.

För mer information om inskanning av negativ se: Mer om negativ
DIA
   Det spelar ingen roll om dina DIA finns i en kassett eller om de är lösa. Det är samma pris som gäller oavsett. Se bara till att vi vet i vilken ordning du vill att de ska läsas in. Om du endast vill ha några enstaka DIA i en kassett vill vi att du plockar ur dem för att undvika misstag.

   Vid inskanningen gör vi enkla korrigeringar av bilderna. Efter digitaliseringen kan vi förbättra dina bilder ytterligare i Photoshop till nivåer som inte går att göra vid själva inläsningen. Om du vill kan du be oss förbättra vissa utvalda bilder efteråt. Vi skannar in samtliga DIA sedan kan du i lugn och ro bestämma dig för vilka du vill att vi ska bearbeta vidare.

For mer information om DIA se: Mer om DIA


Fotografier
  Vi skannar in fotografier upp till en storlek av 200x240mm. Större fotografier fotograferas men priset blir ett annat. Ring oss för mer info. Vi vill inte ha fotografi i glas och ram, endast själva papperskopian.

    Om du har ett negativ till fotografiet så lämna gärna in båda. Många gånger är negativet bättre än fotografiet som har en tendens att blekna lättare. Dessutom blir upplösningen bättre på ett negativ. Naturligtvis betalar du endast för antingen negativet eller fotografiet, inte båda. Fotografier skannas en åt gången.

För mer information om inläsning av fotografier se: Mer om fotografier

(Exempel på bearbetade bilder)
Bearbetning
  När vi bearbetar dina bilder använder vi oss av Photoshop med speciella Plug-in. Vi börjar med färgkorrigering och det första vi korrigerar är svärtan samt vitbalans. Därefter justerar vi färgnyans, mättnad och annat.

  Vi reducerar även brus som förekommer i alla bilder. Alla bilder innehåller en viss mängd brus, även helt nyproducerade professionella bilder. Vi försöker även förbättra skärpan men hur bra vi lyckas är helt beroende av hur bilden är från början.

  Vi erbjuder även retuschering. Där tar vi bort repor och fläckar som fastnat på bilden. Att retuschera en bild är ett tidsödande arbete och krävs det mycket arbete hör vi oss innan vi går vidare.   

  I grundpriset ingår alltid en automatisk korrigering av bilden men det blir alltid bättre när vi efterbehandlar dem. Det är kanske inte alla bilder som du vill få manuellt bearbetade utan kanske enbart några stycken som du sätter mer värde på. Säg bara till när vi skannar in dina bilder så behåller vi dem några veckor tills du har bestämt dig. Då tillkommer ingen extra kostnad för inläsning av dem igen.

För mer information om vår bearbetning se: Beartbetning

När bilderna är färdigredigerade

För att få ut så mycket av dina negativ, dia eller fotografier se: Att tänka på.

Vi lämnar även 10 dagars garanti på våra tjänster och vad det innebär hittar du på garanti.
För våra priser och villkor se: Prislista och leveransvillkor.

Är det något du undrar över så tveka inte att kontakta oss antingen via mail eller telefon.
Back to content